Gwendolyn van Tunen & Rob Schotsman – Compliance Officer Next Level

Het is tijd om de rol van de Compliance Officer naar het volgende volwassenheidsniveau te brengen. Een Compliance Officer die strategisch betrokken is met voelhorens in de organisatie én de samenleving en het mandaat en de autoriteit heeft om door te pakken. Met Gwendolyn van Tunen, Chief Compliance Officer van de Volksbank en Rob Schotsman, Hoogleraar Bank- en Verzekeringsleer bij de Universiteit van Amsterdam, spreken we over de Compliance Officer Next Level. 

Hoe heeft het vak zich ontwikkeld door de jaren heen? Welke factoren/gebeurtenissen zijn van invloed geweest op de vorming van de compliance functie? In hoeverre is het vak complexer geworden door toenemende regelgeving, digitalisering, strengere handhaving, verschuiving naar gedragselementen? Hoe staat het met het huidige opleidingsaanbod voor compliance professionals en in hoeverre is er een academische grondslag nodig? Wat is er volgens jullie nodig om het compliance vak naar een hoger niveau te tillen? Waarom is dit juist nu zo belangrijk? 

Gwendolyn van Tunen & Rob Schotsman over de Compliance Officer Next Level

***
OECD principles

—> Volg de Compliance Adviseert Podcast via Linkedin.

—> Compliance Adviseert wordt mede mogelijk gemaakt door Hyarchis, Partner in Compliance, Deloitte en de Volksbank.

–> Wanneer lezen beter uitkomt dan luisteren dan is hier de transcriptie te vinden.

Vul hieronder je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van Compliance Adviseert