Banken.nl

Banken.nl is het platform van de Nederlandse bankensector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiƫle sector. Het volgt de ontwikkelingen van toonaangevende banken en FinTech bedrijven in Nederland. De bezoeker krijgt daarmee uitgebreid inzicht in deze financiƫle instellingen en hun diensten. Met regelmaat delen opinieleiders en andere prominente personen hun visie op een bepaald thema of vraagstuk. Daarnaast biedt Banken.nl een overzicht van de vacatures en evenementen in de bankensector.

Het platform trekt ruim 800.000 unieke bezoekers per jaar en wordt bezocht door banking professionals (young professional tot executive niveau), consumenten, ondernemers en werkzoekenden. Banken.nl is een onafhankelijk platform en werkt samen met diverse Nederlandse (groot)banken, fintech-bedrijven, toezichthouders en een beperkt aantal partnerbedrijven.

Banken.nl verstuurt tweewekelijks een nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen in bankensector.

Vul hieronder je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van Compliance Adviseert