Hyarchis

Hyarchis: KYC Lifecycle Management voor financiële dienstverleners

Het verhaal van Hyarchis begon ruim 33 jaar geleden in Eindhoven. De markt voor financiële dienstverleners ontwikkelt zich tot een complex veld, waarvoor deze FinTech technologische oplossingen voor regelgeving creëert. Met de toenemende digitalisering en bijbehorende regeldruk wordt het steeds moeilijker om aan alle eisen te voldoen, maar met de juiste tools is het mogelijk om tijd en geld te besparen.

Hyarchis helpt financiële dienstverleners om vitale gegevens te beheren en te voldoen aan regelgeving en procedures zoals AVG, Wwft, KYC en AML. Wij zorgen voor end-to-end KYC-levenscyclusbeheer met een AI-aangedreven oplossingssuite, van onboarding en herstel van klanten tot continue monitoring in een compliant kader.

Inmiddels is onze Nederlandse club uitgegroeid tot een internationale speler met een toegewijd team in Nederland en Litouwen. Onze klanten zijn ook te vinden in het Verenigd Koninkrijk, België en Duitsland.

LinkedIn 

Facebook

Instagram 

Hyarchis: KYC Lifecycle Management for Financial Service Providers

The story of Hyarchis began over 33 years ago in Eindhoven, the Netherlands. The market for financial service providers is developing into a complex field for which this FinTech creates regulatory technology solutions. With increasing digitalization and associated regulatory pressure, it is increasingly difficult to comply with all requirements, but the right tools make it possible to save time and money.

Hyarchis helps financial services companies manage vital data and comply with regulatory requirements and procedures such as GDPR, Wwft Act, KYC, and AML. We ensure end-to-end KYC lifecycle management with an AI-powered solution suite, from customer onboarding and remediation to continuous monitoring in a compliant framework.

Meanwhile, our Dutch club has grown into an international player with a dedicated team in the Netherlands and Lithuania; our customers can also be found in the United Kingdom, Belgium, and Germany.

LinkedIn 

Facebook

Instagram 

Vul hieronder je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van Compliance Adviseert